Przemek Nadolny

Jest takie powiedzenie, bardzo prawdziwe, że każdy może praktykować jogę... ...bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, światopogląd. Jest tylko jedna kategoria osób, które nie…